Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om de online lezingen, cursussen en masterclasses te delen, te kopiëren of te verkopen. Daarom mogen deze niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op wat voor wijze ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur/samensteller, te weten drs. Karin Haanappel. Alle gedeelde kennis blijft te allen tijde het intellectueel eigendom van Kunsthistorica drs. Karin Haanappel.

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze in te zien.

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van de lezingen, cursussen en masterclasses is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de informatie. Zowel de auteur/samensteller drs. Karin Haanappel als de onderneming Haanappel Publishers/Kunstgeschiedenis Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijk aanvaarden of verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolgde van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

© Kunstgeschiedenis Academie | Kunsthistorica Karin Haanappel | All Rights Reserved

Disclaimer