PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Haanappel Publishers, ook handelend onder de namen Kunstgeschiedenis Academie en Haanappel Productions, is een VOF.
Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres (let op: geen bezoekadres):
Hubertushof 15 | 5071 CZ | Udenhout
KvK nr:  61698776
BTW nr: NL854451973B01
E-mailadres: privacy@haanappelpublishers.nl

Daar waar Haanappel Publishers staat, worden ook de andere handelsnamen bedoeld. In deze privacyverklaring informeer ik, drs. Karin B. Haanappel (functionaris gegevensbescherming van Haanappel Publishers), jou hoe wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

Haanappel Publishers respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar websites (zoals, maar niet beperkt tot: www.haanappelpublishers.nl www.kunstgeschiedenisacademie.nl). Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen. Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een administratiekantoor, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Haanappel Publishers. Wees ervan bewust dat Haanappel Publishers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op onze websites.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijs ik jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE HAANAPPEL PUBLISHERS VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Haanappel Publishers verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer- Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres
– Jouw geboortedatum (indien je gebruik wilt maken van persoonlijke aanbiedingen)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)
– Gegevens over jouw activiteiten op de website (zoals je inlog momenten, maar geen wachtwoorden in leesbare vorm)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE HAANAPPEL PUBLISHERS VERWERKT
Haanappel Publishers verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers (van onze websites) of klanten, tenzij deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Haanappel Publishers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@haanappelpublishers.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG HAANAPPEL PUBLISHERS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de producten en diensten van Haanappel Publishers en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Haanappel Publishers verstrekt.
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– een product aanschaft, zoals maar niet beperkt tot: boeken, kalenders, foto’s, video’s, museumbeelden.
– een dienst afneemt, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s (cursussen, lezingen, masterclasses), live bijeenkomsten (lezingen, themadagen), excursies en overige evenementen.
– als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
– wanneer je informatie aanvraagt

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
– Voor het afhandelen van jouw betaling (omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst)
– Voor het verzenden van een nieuwsbrief (omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven)
– Om contact met je op te kunnen nemen (omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst)
– Om producten en diensten bij je af te leveren (omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst)
– Om je te informeren over aangeschafte diensten en producten of je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in mijn online leeromgeving (omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst)
– Persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens voor de belastingaangifte (wettelijke verplichting)

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haanappel Publishers tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Haanappel Publishers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
– Bij aankoop van producten en/of diensten: 7 jaar (belastingwetgeving)
– Nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat
– IP-adres en dataverkeer: 30 dagen na websitebezoek (Haanappel Publishers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren)

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Haanappel Publishers verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming – tenzij wij daartoe verplicht zij op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haanappel Publishers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Haanappel Publishers gegevens: boekhouder, e-mail en facturatie provider, hostingbedrijf, bank en belastingdienst.

Gebruik openbare bijdragen:
Laat je een bericht, evaluatie of recensie achter op de websites van Haanappel Publishers of een andere openbare website, dan kan ik deze bijdrage ook elders publiceren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Haanappel Publishers in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Echter, als ik door een wettelijke verplichting gebonden ben jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zal ik uiteraard geen gehoor kunnen geven aan je verzoek tot verwijdering.

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door te klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief vermeld staat.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@haanappelpublishers.nl. Haanappel Publishers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haanappel Publishers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Haanappel Publishers wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Haanappel Publishers niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Haanappel Publishers wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Haanappel Publishers gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Haanappel Publishers maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de websites van Haanappel Publishers.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op de websites worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Social media buttons
Op de websites van Haanappel Publishers zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites en de online leeromgeving van Haanappel Publishers maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn computers en Macbook zijn vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn websites regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Haanappel Publishers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via privacy@haanappelpublishers.nl

Haanappel Publishers behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Als jij in ons e-mailbestand zit, word je hiervan op de hoogte gesteld. De meest recente versie is altijd in te zien op de websites www.haanappelpublishers.nl en www.kunstgeschiedenisacademie.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2018 –
update adreswijziging juli 2019