Privacybeleid

Haanappel Publishers vindt het heel belangrijk dat de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Bij het plaatsen van een bestelling zijn je naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de transactie van de aangekochte artikelen. Indien je je abonneert op onze (gratis) nieuwsbrief wordt je email-adres gebruikt om je op de hoogte te houden van nieuwe artikelen, speciale aanbiedingen, evenementen en eventuele andere relevante informatie. Als je hier geen prijs meer op stelt, dan kan je aanmelding ongedaan worden gemaakt door je abonnement op te zeggen.

Copyright ©

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Haanappel Publishers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of foto’s op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Haanappel Publishers noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.